ENergija i TEHnologija d.o.o. - NOVE INOVATIVNE TEHNOLOGIJE
   KONTAKT  
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU – SUSTAV  
OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
  PRINCIP RADA POSTROJENJA
MODUL SKLADIŠTENJA I SUŠENJA BIOMASE
ZAGRIJAČ ZRAKA ZA TURBINU SA LOŽENJEM BIOMASE
MODUL PLINSKE TURBINE
PRIMJENA KOGENERACIJSKOG SUSTAVA ENITEH U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA
  OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
 


Koncepcija modula turbogeneratora je da se kompletna oprema ugrađuje dijelom unutar standardnog ISO - kontejnera - 40 ft - a dijelom na kontejneru. Na taj način se dobiva jedna cjelina koja se može montirati u radionicama proizvođača sa povezivanjem na modul zagrijača zraka na mjestu ugradnje. U okviru kontejnera - smješten je turbogenerator sa pripadajućom opremom a na konteneru su ugrađeni privodni kanali zraka sa usisnim filterom , te hladnjak ulja I ispušni cjevovod zraka iz turbine.

Obzirom na raspoloživi prostor - u okviru kontejnera je smještena I prostorija za AKU - baterije za start turbogeneratora , te komandna sala sa elektro ormarima I sustavom za vođenje postrojenja. Za navedeno kogeneracijsko postrojenje 426 KWel predviđena je ugradnja novog ili rabljenog turbogeneratora tipa GARRETT - IE 831 - 800 sa pripadajućom opremom ili drugi tip turbogeneratora sličnih karakteristika.

Za prilagođavanje turbine radu u novim uvjetima sa vanjskim izgaranjem goriva I zagrijavanja zraka za turbinu predviđena je rekonstrukcija postojeće komore izgaranja sa dodatkom spojne garniture za spajanje na vanjski visokotlačni zagrijač zraka za turbinu .

Za povećanje stupnja korisnosti ugrađen je regenerator u kojem se zrak iz kompresora predgrijava sa ispušnim zrakom iz turbine , čime se smanjuje potrebna energija biomase. U tom slučaju je efikasnost rada kogeneracijskog sustava sa biomasom jednaka efikasnosti klasičnog sustava bez regeneratora.U slučaju da se ispušni zrak iz turbine želi koristiti u indirektnom procesu za zagrijavanje vode ili za proizvodnju tehnološke pare isporučuje se zaseban modul u kome je smještena sva potrebna dodatna oprema.

 
SLJEDEĆA
NA VRH